Tutaj można wpisać coś
2osoby2

Jak każda dobra konstrukcja

stoimy na solidnych podporach:

Wykształcenie, Doświadczenie, Sprzęt, Nieustający Rozwój.

Prace ziemne

Najważniejszym elementem sukcesu

jest dobry fundament.

Opis zdjęcia

Na stałe współpracujemy
z Akredytowanym Laboratorium Analiz Chemicznych

Analiz chemicznych

DSC_0005

Posiadamy specjalistyczny sprzęt terenowy

Jak każda dobra konstrukcja stoimy na solidnych podporach:
Wykształcenie, Doświadczenie, Sprzęt, Nieustający Rozwój.
prace geotechniczne

GEOTECHNIKA

„Najważniejszym elementem sukcesu jest dobry fundament”

DSC_0372

GEOLOGIA INŻYNIERSKA

„Tylko dobre rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych daje możliwości efektywnego wykorzystania parceli gruntowej”

DSC_0005

PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE

„Czasami posadowienie bezpośrednie nie jest możliwe…”

Badania geologiczne i geotechniczne wykonuje się w celu określenia warunków gruntowo-wodnych na wskazanym terenie tzn. określenie rodzaju i parametrów gruntu oraz poziomu występowania zwierciadła wody gruntowej.
Początek, rozpoznanie to najważniejszy etap inwestycji. Prawidłowe rozpoznanie warunków gruntowych oraz ocena współpracy podłoża i konstrukcji dają możliwość realizacji marzeń dotyczących domu ale także umiejscowienie obiektu strategicznego w atrakcyjnej lokalizacji.

Nasza działalność oparta jest na dwóch filarach: badaniach i projektowaniu.
W ramach badań zajmujemy się geotechnicznym rozpoznaniem podłoża gruntowego w pełnym zakresie oraz jego parametrów wraz z oceną techniczną przydatności podłoża do celów budowlanych oraz jego współpracy z konstrukcją. Posiadamy własne, dobrze wyposażone laboratorium do badań geotechnicznych.
W ramach projektowania geotechnicznego zajmujemy się analizą współpracy podłoża i konstrukcji, sposobu posadowienia nowych obiektów a także rewitalizacji podłoża dla obiektów istniejących.