Tutaj można wpisać coś

Geologia inżynierska

Dokumentacja geologiczno- inżynierska

Posiadamy doświadczenie w opracowaniu i zatwierdzaniu w odpowiednich jednostkach administracyjnych dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Dokumentację geologiczno-inżynierską opracowuje się w oparciu o Prawo Geologiczne i Górnicze. Opracowanie DGI wymaga sporządzenia „Projektu Robót Geologicznych”, który wymaga zatwierdzenia w odpowiedniej jednostce administracyjnej.

Na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych opracowuje się dokumentację geologiczno-inżynierską , która wymaga zatwierdzenia. Jest to żmudna i długa procedura, która wymaga doświadczenia i cierpliwości na które jesteśmy gotowi!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Odwierty i sondowania

Podstawą opracowania dokumentacji jest terenowe rozpoznanie budowy podłoża gruntowego z ustaleniem wzajemnego układu warstw gruntu oraz zalegania poziomu zwierciadła wody gruntowej.

W ramach rozpoznania wykonujemy odwierty do głębokości 30m orurowane i nieorurowane.