Tutaj można wpisać coś

Geotechnika

GEOSET oferuje kompleksową obsługę budowy (małej i dużej) w zakresie geotechniki geologii od odbiorów budowlanych po nadzór geotechniczny na d inwestycją.

Dobrze przygotowane podłoże i fundamenty są podstawą do wznoszenia konstrukcji. Zaniechania na etapie fundamentów niestety przenoszą się na długie lata eksploatacji obiektu.

W ramach prac odbiorowych realizujemy:

 • Badania płytą dynamiczną
 • Badania płyta statyczną (VSS)
 • Sondowania dynamiczne DPL, DPM, DPH, DPSH
 • Oznaczenie gęstości objętościowej metodą objętościomierza piaskowego
 • Wiercenia mechaniczne
 • Konsultacje geotechniczne
 • Laboratoryjne badania wytrzymałościowe gruntów

Zamawiający otrzymuje raport z przeprowadzonych badań geotechnicznych z kompletem kart wykonanych badań.

Dysponując doświadczoną kadrą geotechników i geologów oferujemy także nadzór geotechniczny na budowie.

Dokumentacje i ekspertyzy geotechniczne

Na podstawie prac terenowych i laboratoryjnych opracowujemy:

 • Raporty z badań geotechnicznych
 • Dokumentacje geotechniczne
 • Opinie geotechniczne zgodne z „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych” Dz.U. 2012 poz. 463
 • Ekspertyzy geotechniczne obejmujące zagadnienia budowy podłoża, parametrów wytrzymałościowych jak i sposobu posadawiania obiektu
Laboratoryjne badania gruntów i wody

GEOSET dysponuje własnym, nowocześnie wyposażonym laboratorium geotechnicznym, w któ®ym wykonujemy:

 • Analizy uziarnienia gruntu niespoistego
 • Badania granic konsystencji – ocena stanu i stopnia plastyczności
 • Badania współczynnika filtracji
 • Badania wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego
 • Badanie wilgotności naturalnej
 • Oznaczenie zawartości części organicznych Iom

Realizujemy badania materiału pobranego w trakcie wierceń oraz materiału dostarczonego przez Zleceniodawcę

Na stałe współpracujemy z Akredytowanym Laboratorium Analiz Chemicznych, zapewniającym wiarygodność analiz chemicznych oraz akredytowany pobór próbek.

 

leo.

Badania podatności podłoża płytą dynamiczną oraz płytą VSS

Lekka Płyta dynamiczna

Dynamiczne badanie nośności gruntu za pomocą lekkiej płyty dynamicznej nie wymaga pojazdu obciążeniowego i dlatego jest korzystną alternatywą do czasochłonnych i kosztownych pomiarów płytą statyczną VSS. Badania zagęszczenia gruntu można wykonywać w trudno dostępnych miejscach, takich jak: w zasypkach, rowach, wykopach tylko przez jedną osobę zaledwie w ciągu 2 minut. Terratest

Statyczne badanie podatności podłoża – VSS

Dla pełnej mobilności zespołów badawczych Płyta statyczna VSS przeznaczona jest do oznaczania nośności podłoża gruntowego poprzez wyznaczanie modułu odkształcenia gruntu Ev (modułu pierwotnego i wtórnego). Badanie przeprowadzane jest w naprzemiennych cyklach obciążania i odciążania gruntu.

Próbne obciążenie pali

Dysponujemy zestawem siłowników do próbnych obciążeń pali. Posiadamy doświadczenie w wykonaniu próbnych obciążeń na osiowe wciskanie oraz pionowych, ukośnych i bocznych na wyciąganie.

Ponieważ pale często zlokalizowane są w nietypowych warunkach, zajmujemy się projektowaniem i realizacją stanowisk próbnego obciążenia pali ora interpretacją wyników pomiarów.

Pomiary inklinometrów

Jako geotechnicy podejmujemy wyzwania jakie stawiają przed nami warunki środowiskowe i wymogi projektowe. Jednym z takich wyzwań jest pomiar odchylenia np. nasypu.

Przewierty w technologii diamentowej

Badania wykonujemy także w trudnodostępnych warunkach, tj, przez posadzki, nawierzchnie posiadamy niezbędny sprzęt w postaci wiertnicy do betonu wraz z kompletem diamentowych koron a także młoty udarowe, sprężarki agregaty i sprzęt drobny.

o.

DSC_0005

Tu jest miejsce na dodatkowy tekst (ewentualnie)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.