Tutaj można wpisać coś

o firmie

Dobre pomysły, zaangażowanie i ciężka praca doprowadziły do powstania Spółki GEOSET s.c. A.Kuzora A.Kryczałło P.Kozak. Spółkę Geoset s.c. założyliśmy w 2008 roku jako zespół inżynierów i specjalistów w dziedzinie geotechniki i hydrotechniki oraz inżynierii lądowej. Od początku działalności spółka rozwija się prężnie inwestując w specjalistyczny sprzęt badawczy oraz w rozwój młodej kadry badawczo-projektowej.

 

Powstanie

Spotkali się w trakcie badań geotechnicznych:

dr inż. Agnieszka Kuzora

 

specjalista geotechnik (absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, kierunek Budownictwo), geolog (studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu) W 2007 roku obroniła pracę doktorską nt. „Oceny nośności podłoża gruntowego wzmocnionego kolumnami dogęszczającymi” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Adama Bolta. Współautorka opracowań i publikacji z zakresu geotechniki. Członkini Polskiego Komitetu Geotechniki.

dr inż. Arkadiusz Kryczałło

 

– absolwent Politechniki Gdańskiej, od 1994 pracownik w Katedrze Geotechniki PG początkowo jako asystent, potem wykładowca, obecnie adiunkt. Posiada doświadczenie w laboratoryjnych i polowych badaniach gruntu. Nieprzerwanie od początku zatrudnienia prowadzi laboratoryjne zajęcia dydaktyczne oraz wykłady z Mechaniki Gruntów. Autor licznych opracowań i publikacji (56) dotyczących badań gruntów, sposobów wzmacniania podłoża i konstrukcji. W roku 2003 obronił pracę doktorską pod kierunkiem prof. Adam Bolta
pt: „Analiza współpracy wybranych konstrukcji z podłożem na podstawie badań stanu ich odkształcenia”. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki.

mgr inż. Paweł Kozak

 

– specjalista geotechnik, geolog. W latach 1998–2002 zatrudniony w Laboratorium Katedry Geotechniki PG przy laboratoryjnych i polowych badaniach gruntów. Od 2002 roku uczestnik studium doktoranckiego, w ramach którego prowadził zajęcia dydaktyczne min. z Laboratorium z Mechaniki Gruntów. W czasie studiów magisterskich i doktoranckich uczestniczył w pracach zespołu kierowanego przez prof. Adama Bolta oraz prof. Zbigniewa Sikorę. W latach 2006–2008 był asystentem inżyniera kontraktu przy budowie Terminalu Kontenerowego DCT w Gdańsku. Od 2007 do 2011 pracował w Day &Johanson Polska na stanowisku Assystent Project Menager zajmując się organizacją budów i consultingiem wg procedur FIDIK. Członek Polskiego Komitetu Geotechniki.

i tak stworzyli razem Spółkę

Razem z nami pracują doświadczeni geotechnicy i geolodzy, a także młodzi twórczy i otwarci absolwenci Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.