Tutaj można wpisać coś

Park maszynowy

sprzet1

Specjalistyczny sprzęt terenowy

 • Wiertnica mechaniczna na podwoziu samochodowym WHP-09
 • Wiertnia mechaniczna na podwozi samochodowym firmy Wamet
 • Mechaniczna Sonda dynamiczna DPL, DPM, DPH, DPSH
 • Ręczne zestawy do wierceń i sondowań
 • Lekka płyta dynamiczna TERRATEST
 • Lekka płyta dynamiczna HMP-LFG
 • Płyta do badań VSS
 • Zestaw siłowników do próbnych obciążeń pali
 • Inklinometr
 • Sprzęt do przewiertów w technologii diamentowej
slupkiSrebrne

Laboratorium geotechniczne

 • Zestawy do analiz uziarnienia kruszywa (sita i wstrząsarki)
 • Zestaw do analiz areometrycznych
 • Aparat Proctora
 • Penetrometr stożkowy
 • Aparat Casagrande’a
 • Aparat do analizy wodoprzepuszczalności
 • Suszarki, naczynia laboratoryjne i sprzęt drobny